Årlig besiktning av fjäderfäanläggning i förebyggande smittskyddsprogram och hälsokontroll i hönsbesättningar