Gotländska äggproducenter skär ner: “Priserna har släppt för vinden”