Aktuellt

Här är aktuell branschinformation från Svenska Ägg.
(Andra nyheter hittar du i vårt pressrum.) 

ANGÅENDE RAPPORTERINGEN OM PFAS

(uppdaterat juni 2023)
Med anledning av den senaste tidens rapportering om PFAS* vill vi förtydliga följande:

 • Den 1 januari 2023 införde EU nya regler gällande kontroll av gränsvärden av bland annat PFAS* i livsmedel.
 • Enligt den ansvariga kontrollmyndigheten Livsmedelsverket arbetar de under 2023 fram ett kontrollsystem.
 • De provresultat som hittills finns tillgängliga visar inte några tecken på för höga halter av PFAS-ämnen i svenska ägg.
 • De prov som hittills har tagits av fiskmjöl avsett att användas i svenskt ekologiskt foder har haft låga nivåer av PFAS.
 • Fler prover tas för att bekräfta att PFAS-halterna understiger gränsvärdet.
 • Fiskmjöl är en viktig proteinkälla för ekohöns. Uteslutning av fiskmjöl innebär risk för hönans hälsa och välbefinnande och kräver därför grundlig konsekvensutredning och fullvärdig ersättning från annan proteinkälla.
 • De analyser som hittills är gjorda tyder på att fisk från Östersjön är mer belastad av PFAS än fisk från andra hav.
 • Branschorganisationen Svenska Ägg beslutade redan 2016 att förbjuda fiskmjöl från Östersjön i ekofoder.
 • När det gäller fodret undersöker foderföretagen möjligheten att skärpa kravet på låga värden av PFAS i foderråvaran gentemot leverantören.
 • Vi ser ingen uppenbar risk för höga PFAS-värden i nuläget, men behöver fler svar och står därför i kontinuerlig kontakt med myndigheterna (Livsmedelsverket/Jordbruksverket) och foderföretagen.
 • Vi initierar ett vetenskapligt projekt med målet att ersätta fiskmjölet.


*PFAS = Perpolyflourerade alkylsubstanser

PFAS-föreningar är beständiga organiska föreningar som avstöter vatten, smuts och fett. Föreningarna används till exempel i kosmetika, inredningstextilier, stekpannor och förpackningsmaterial för livsmedel. Användningen av föreningarna har numera begränsats, men på grund av deras beständighet förekommer PFAS-föreningar fortfarande i vissa livsmedel.  PFAS-föreningarna kan försvaga immunförsvaret.

 

Medias rapportering oM salmonella-utbrottet 

(18 april 2023)

Media har de senaste dagarna åter rapporterat om salmonella hos äggproducenten CA Cedergrens i Mönsterås.

Rapporteringen, som lätt kan missförstås, antyder att ett nytt salmonellautbrott konstaterats. Så är inte fallet. Salmonellan som påvisades under förra veckan fanns i packeriet och härstammar från utbrottet i december (se nedan). Täta provtagningar görs och inga ägg går ut till konsument. Hur lång tid det tar innan anläggningen kan friförklaras igen och äggen kan gå ut till konsument vet ingen i nuläget.

Svensk äggproduktion är nu i ett liknande läge det man befann sig i innan påskveckan, vilket betyder att i vissa livsmedelsbutiker kan det stundtals vara glest och till och med tomt på ägghyllorna. Omkring 80 procent av den svenska äggproduktionen pågår dock precis som vanligt.

Det finns ingen risk för att ägg med salmonella finns ute i handeln.

HUR SER SALMONELLASITUATIONEN FÖR ÄGG UT I SVERIGE JUST NU?

(mars 2023)

Sverige har ett unikt gott hälsoläge när det gäller salmonella hos våra djur. Salmonella är mycket ovanligt bland svenska värphöns och i svenska ägg.

Av de närmare 300 anläggningar som är anslutna till Svenska Ägg är det endast en som är drabbad av smitta, vilket fångats upp i kontrollprogrammet.
I anläggningen, som är Sveriges största, är de stallar där salmonella påträffats spärrade, varför inga äggleveranser går ut därifrån. I de salmonellafria stallarna PCR-testas äggen innan de går ut.

Om salmonellakontrollen

Den svenska salmonellakontrollen omfattar miljö, foder, djur och livsmedel och innebär att ev. fynd av salmonella hanteras längs hela livsmedelskedjan. Myndigheter och näring arbetar gemensamt för att förebygga och bekämpa salmonella genom olika kontrollprogram.

I Sverige har vi bekämpat salmonellan sedan 1950-talet, vi är därmed en föregångare inom EU. Utöver lagstadgad provtagning och kontroll har de svenska äggproducenterna dessutom ett frivilligt, förebyggande smittskyddprogram.  
Mer info: Salmonella – Jordbruksverket.se


Vad är salmonella?

Salmonella är en bakterie som finns i vår omgivning, med över 2000 olika underarter, som kan orsaka magsjuka. Bakterien trivs bäst i tarmen hos människor och djur, men kan överleva i andra miljöer också. Smittämnet kan spridas via mat som äts utan tillräcklig upphettning (65 grader) eller hanteras på ett ohygieniskt sätt. Salmonella är mycket ovanligt i svenska ägg och i svenskt kött. De flesta svenskar som blir sjuka har smittats utomlands.
Mer info: Salmonella (livsmedelsverket.se)


Vad händer med hönsen vid smitta?

Salmonella är mycket ovanligt bland svenska värphöns. Om smitta upptäcks i den kontinuerliga provtagningen vidtas olika försiktighetsåtgärder, bland annat utökade provtagningar. Vid stallsmitta avlivas samtliga höns som ett led i totalsaneringen, detta för att minimera risken att smittan sprids vidare.


Om de tidigare återkallelserna

Coop, Axfood och ICA återkallade senast i februari ägg då salmonella, efter utökad provtagning, upptäckts i ett värphönsstall.

Här kan du hitta information om vilka förpackningar och bäst-före-datum det handlar om.


Vad gör man om man har köpt ägg som återkallats?

Du kan gå tillbaka till butiken med dem eller, om du vill, kan du tillaga dem. Salmonellabakterier dör vid 65 graders upphettning och risken för smitta finns alltså endast för den som äter råa ägg, som t. ex. i hemgjord majonnäs eller inte helt genomstekta/hårdkokta ägg.


Om jag ändå är orolig – vad bör jag tänka på?

Tack vare kontrollprogrammen kontrolleras alltid både ägg och stallar regelbundet. I det fall där en större anläggning i januari och februari drabbades av salmonella är de aktuella stallarna spärrade, ägg från de salmonellafria stallarna PCR-testas innan de lämnar gården.


Vad gör Svenska Ägg och myndigheterna?

Svenska Ägg har tät kontakt med Jordbruksverket och Livsmedelsverket och diskuterar kontinuerligt förändringar och uppdateringar i befintliga kontrollprogram, utifrån det aktuella smittläget och den utveckling som skett inom äggproduktionen de senare åren. Enligt Jordbruksverket planeras ett uppdrag till Statens veterinärmediska anstalt (SVA) att göra en ny riskvärdering utifrån aktuellt smittläge.

Salmonellaprover tas regelbundet hos alla Svenska Äggs medlemmar. Salmonella förekommer i naturen och våra omgivningar och äggproducenter arbetar ständigt med biosäkerhet och smittskydd för att skydda sina höns från olika smittor, inte bara salmonella. Bra smittskydd är därför av högsta vikt även framgent.

Vi vet från det förebyggande smittskyddsprogrammet, provtagningar och resultat att smittläget i Sverige är fortsatt gott och att det svenska salmonellakontrollprogrammet fungerar bra.  Men när en stor anläggning drabbas blir konsekvenserna också större, eftersom man producerar fler ägg än genomsnittgården.    


Varför finns ingen lista över alla äggnummer tillgänglig för konsumenter?

Hos Svenska Ägg finns i nuläget ingen sökmöjlighet där man utifrån äggets ID-nummer kan se var ägget är producerat, detta är något vi tittar på och planerar att ta fram.

Säkrast är därför att höra av sig till packeriet som packat äggen eller till butiken/butikskedjan där äggen är köpta, för att få svar på var de kommer ifrån.

Kommer äggen att räcka i påsk?

I dagsläget ser det ut som att äggen räcker gott till årets stora ägghögtid.

Angående salmonellautbrottet
(januari 2023)

Myndigheter och media har den gångna veckan rapporterat att salmonella har påträffats i Cedergrens anläggning i Mönsterås. Igår lämnade Jordbruksverket besked om att provsvaren bekräftar att de tidigare osmittade stallarna fortfarande är salmonellafria.

Myndigheter och media

Livsmedelsverket och Jordbruksverket har varit ansvariga myndigheter under utbrottet och Svenska Ägg har hänvisat all media till dem. Myndigheterna är beslutsfattare vid utbrott. De har haft tillgång till all fakta om utbrottet och äggens tillbakadragande och därför varit bäst rustade att svara på medias frågor. Båda myndigheterna har kommunicerat sakligt och lugnande. De konstaterar att utbrottet bekräftar att det svenska salmonellakontrollsystemet fungerar.

Konsumentinformation

Konsumenter har vänt sig med frågor till både packerier, äggproducenter och kansliet. Får Du frågor är det bra att veta att de återkallade äggen nu ska vara borta från butikshyllorna. Är konsumenter oroliga för äggen de har hemma finns tre val. Konsumenten kan kasta äggen i soporna eller gå tillbaka med dem till butik. Det går också att med god hygien använda äggen i bakning och matlagning. De ska upphettas till minst 70 grader innan de äts vilket innebär exempelvis hårdkokning, stekning eller upphettning i maträtter och bakverk

Kort salmonellafakta

Salmonella är en sjukdomsframkallande bakterie som kan orsaka tarminfektioner hos människor. Typiska symtom på salmonellainfektion är diarré, illamående, buksmärtor, feber och kräkningar. Salmonellabakterier dör vid 70 graders upphettning. Läs mer på: www.jordbruksverket.se www.livsmedelsverket.se