Medlemskap i Svenska Ägg

Svenska Ägg är en branschorganisation för fodertillverkare, kläckerier, unghönsuppfödare, äggproducenter och äggpackerier. Just nu håller vi på att se över och uppdatera våra medlemsvillkor.

Mer information kommer inom kort.