Utbildning för dig som ska besiktiga djur- och foderanläggningar

Svenska Ägg erbjuder grundläggande och fördjupad utbildning för dig som ska besiktiga djur- och foderanläggningar för ”Förebyggande smittskyddsprogram och hälsokontroll i hönsbesättningar”. 

 

Du ska ha genomgått minst grundutbildningen, alternativt fått muntliga instruktioner av Svenska Äggs veterinär, för att få utföra besiktningar i programmet.

Regelverk och blanketter för programmet hittar du under länken “Information om smittskydd”.

Du kan alltid kontakta Svenska Äggs veterinär om du har frågor och funderingar: veterinar@svenskagg.se

Här hittar du instruktioner för provtagning

Miljöprov i Fjäderfästallar (SGS)

Provtagningsinstruktion Salmonellakontroll fjäderfä – frigående värphöns

 

Tips vid årlig salmonellaprovtagning och smittskyddskontroll

Grundutbildning

Grundutbildning (12 min)

Fördjupning

Fördjupning 1 (17 min)

Fördjupning 2 (24 min)

Fördjupning 3 (16 min)

Foder

Foder 1 (10 min)